Munkavállalás Angliában

> Aktuális ajánlataink  

Anglia

Munkavállalói regisztráció, igazolvány kiváltása
A brit parlament által jóváhagyott új szabályozás szerint a csatlakozó országok (alkalmazottként) munkát vállaló állampolgárainak statisztikai megfontolások és az ellenőrizhetőség érdekében a munkába állást követő 30 napon belül - postai úton - regisztráltatniuk kell magukat és valamennyi állásukat az illetékes belügyminisztériumi hivatalnál (Workers Registration Team, Home Office, Walsall Road, Cannock, WS11 0WS).
A belügyminisztériumnak címzendő levélnek tartalmaznia kell az alkalmazottként munkát vállaló nevét, címét, születési helyét, munkaadója nevét és fő telephelyének címét, a megtörtént munkába állás dátumát, csatolnia kell két útlevélképet, 70 font illetéket (amelyet csak az első regisztráció alkalmával kell leróni). Az eredeti útlevelet vagy személyazonossági igazolványt, valamint a munkaadó levelét arról, hogy az illető melyik napon kezdett nála dolgozni, s hogy havi jövedelme eléri a minimálbért.
A hatóság a fentiek ellenőrzését követően ún. regisztrációs (munkavállalói) igazolványt (Registration Card) és regisztrációs igazolást (Registration Certificate) ad ki. Utóbbi azt igazolja, hogy az illetőt nyilvántartásba vették a kérelemben/kérelmekben szereplő munkaadó alkalmazottjaként. Ezeket postán küldik ki, az útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal együtt. A munkavállalói igazolvány 12 hónapra lesz érvényes, és csak a bejelentett állás betöltésére jogosít. Aki 12 hónapon belül állást változtat, új igazolásért kell folyamodnia. 12 hónapos jogszerű munkaviszony elérésével - ami több egymást követő, rövidebb munkaviszony révén is megszerezhető, ha a regisztrált munkaviszonyok között az egy év alatt nem telik el összesen több mint 30 nap "munkakeresési" idő - a munkavállaló jogot szerez az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak járó tartózkodási engedélyre, illetve valamennyi jogra, így például megszűnik regisztráltatási kötelezettsége is.
Illusztráció - papírlap szemüveggel
Adó- és TB szám (National Insurance Number)
Az egyesült királyságbeli munkavállalók adózása és társadalombiztosítási jogosultsága szempontjából fontos elem az ún. "National Insurance" (NI) szám beszerzése. A munkát kereső, elkezdő, adót fizető, illetve juttatásokat igénylő magyar állampolgárnak szüksége van NI-számra.
Ezt az adóhivatal adja ki egy ún. azonosító (feltérképező) interjú alapján, amelyben felmérik a kérelmező szociális hátterét. Az interjúra a helyi társadalombiztosítási irodákban (Social Security Office) kerül sor, előzetes időpont-egyeztetés alapján. A bemutatandó okmányok mennyisége attól függ, hogy ki milyen célból igényli a NI számot. Az interjú négyszemközt zajlik, szükség esetén tolmácsot is biztosítanak. Csak hiteles fordítással ellátott eredeti okmányokat fogadnak el, amelyekből néhányat elismervény ellenében egy időre benntarthatnak. Ezek: útlevél, személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, valamint
a) alkalmazotti munka esetén: fizetési kimutatás, munkaadói levél, munkaszerződés, az esetleges munkaközvetítő iroda elérhetőségei;
b) egyéni vállalkozó esetében: számlák, a könyvelőtől és az ügyfelektől származó levelek, a Schedule D adóbevallási formanyomtatvány.
Más, a személyazonosságot megerősítő okmányt is célszerű elvinni az interjúra, amelyen még akkor is érdeke megjelenni a kérelmezőnek, ha esetleg nem minden okmányt sikerült beszereznie. Kedvező elbírálás esetén a NI számot utólag postázzák.
Tartózkodási engedély
A magyar állampolgárok 2004. május 1-jétől korlátlan ideig az Egyesült Királyságban tartózkodhatnak, amennyiben a) igazolt munkaviszonyuk van, vagy b) igazolni tudják, hogy önfenntartók, azaz rendelkeznek annyi pénzzel, amennyiből ők és családjuk meg tud élni, s nem folyamodnak szociálpolitikai juttatásokért. A megfelelő anyagi háttér egyesült királyságbeli bankszámlával, vagy egyesült királyságbeli címre rendszeres átutalást igazoló külföldi bankszámla-kivonattal igazolható. Alaphelyzetben tehát, ha valaki itt dolgozik, vagy él, nem szükséges tartózkodási engedélyt kérnie, s nem kell bejelentkeznie a rendőrségen sem. (Az Egyesült Királyságban jelenleg nincs kötelező lakcím-bejelentési kötelezettség, központi lakcímnyilvántartás, s nincs személyi igazolvány sem.)
Illusztráció - koncentráció 
Jogosítvány, rendszám
A szakhivatalok közötti együttműködés beindulásával - a magyar gépjárművezetői jogosítvány érvényességi idejének lejártáig, vagy az egyesült királyságbeli tartózkodási engedély megszerzésétől számított 3 évig használható. (Amelyik hosszabb, az alkalmazandó.). Ha valaki helyi jogosítványra szeretné cserélni magyar jogosítványát (ez a büntetések esetén jelent némi előnyt, hisz a büntetőpont-rendszer alkalmazhatóvá válik és az ügy nem kerül automatikusan bíróságra), a helyi brit postahivatalban vásárolható D1 jelű kérvény-nyomtatvány és a D750 jelű jogosítványkérő csomag beszerzése és kitöltése után. Ezeket a magyar jogosítvánnyal és a nyomtatványban felsorolt egyéb mellékletekkel együtt az illetékes brit intézmény, a DVLA címére kell megküldeni.
Magyar rendszámú gépjármű használata
Amennyiben a külföldi rendszámú gépjárművet egyesült királyságbeli lakos hozza be, azt azonnal nyilvántartásba kell vetetnie, s rá helyi rendszámot kérnie. Ha a külföldi rendszámú gépjárművet külföldi hozza be, azt 6-12 hónap után kell brit nyilvántartásba vetetnie. Az Egyesült Királyságban tanuló vagy munkavállaló külföldiek által magukkal hozott gépjárművek esetében a követendő eljárás a vámhatóságok által a beléptetéskor adott státusztól függ. Egy 3 éves kurzusra tanulni ideérkező diák 3 évig is megtarthatja és használhatja külföldi rendszámát. Amennyiben a rendőrség megállítja a külföldi rendszámmal közlekedő gépjárművet, a jármű vezetője köteles 7 napon belül igazolni a jogszerű használatot.
Közlekedési szabálysértés, bűncselekmény, baleset esetén az intézkedő rendőr az eset súlyosságától függően azonosítás végett rövid időre elkérheti a külföldi gépjárművezető jogosítványát. Alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság gyanúja esetén a jármű vezetőjét előállíthatják, laboratóriumi vizsgálatot végezhetnek. Bevonni a jogosítványt az Egyesült Királyságban csak bírói ítélet alapján lehet.
Egészségügyi ellátás
Az EU egy másik tagállamában dolgozók és családtagjaik a főszabály szerint - a biztosításuk szerinti országban, annak szabályai szerint vehetik igénybe az egészségügyi ellátásokat. (Pl. egy Németországban dolgozó belga állampolgár Németországban a német szabályok szerint veheti igénybe az ellátásokat.)
 

QMN . Quality Manning Network
(GMN . Personal Services Group Partner)

Ügyfélszolgálati Iroda: Budapest,
XIII. kerület, Felka u. 6.
Központi Iroda: Budapest,
IV. kerület, Fóti út 56.
Telefon: +36 1 788 5084
Internet site: www.gmnetwork.co.hu www.qmn.hu www.munkatadunk.hu
e-mail: info@gmnetwork.co.huFuvarozás, Szállítmányozás.Humán Szakoktatási és
Elhelyezkedést Segítő Alapítvány
Molnár Károly
Budapest, 1047 Fóti út 56.
Mobil: +36 20 261 20 42

 

A honlapot készítette a WEB Expert. www.webexpert.hu
levél küldése levél küldése