Munkavállalás belföldön  

> Aktuális ajánlataink

Munkaerő kölcsönzés

A munkaerő kölcsönzés olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkáltató ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönbevevőnek átengedi.
A kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és a munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. A kölcsönbevevő az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja.
A világ fejlett országaiban már 50-60 éve élnek ezzel a szolgáltatási formával, szabályozott, törvényes keretek között működtetve. Jelenleg a világ számos országában és valamennyi iparágban, alkalmazzák a munkaerő kölcsönzés intézményét.
A differenciáltabb piac áttekinthetetlenebbé vált a munkavállalók számára és a munkáltatók is nehezebben találták meg közvetlen kereséssel a számukra legmegfelelőbb munkaerőt. Mint Európa több országában, így Magyarországon is egyre erősebb igény mutatkozott egy közvetítő láncszem beiktatására. A munkaerő közvetítés fokozatosan beépül a vállalatok humán erőforrás gazdálkodásának gyakorlatába, a toborzási akciók részévé vált.

A munkaerő kölcsönzés, a leggyakrabban igénybevett szolgáltatásunk, mely a költséghatékonyság mellett a legnagyobb rugalmasságot és a leggyorsabb reagálást biztosítja partnereinknek a piac kihívásaira.

A munkaerő-kölcsönzés keretében vállaljuk:

 • Az igényelt munkaerő határidőre történő toborzását, beleértve az adatbázisban és a hirdetés útján történő keresést.
 • Az ügyfelünk által kért paraméterek mentén elkészítjük a munkaszerződést és megkötjük a munkavállalóval.
 • A kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetjük.
 • Munkavédelmi alapoktatásban részesítjük.
 • A szükséges szakmai, kompetenciafejlesztő képzéseket megszervezzük, lebonyolítjuk.
 • Az összes jelentési és bejelentési kötelezettségnek eleget teszünk.
 • A bérszámfejtést elkészítjük, szükséges igazolásokat kiadjuk, a béreket elutaljuk.
 • Befizetjük a munkaadót, munkavállalót, terhelő adókat.
 • Megoldjuk a dolgozók adminisztratív problémáit.
 • Próbaidőn belül, ha nem felelt meg a munkaerő, új munkatársat biztosítunk.
 • Kérésre bármikor bevethető készenléti állományt biztosítunk.

A munkaerő-kölcsönzés a következő előnyöket kínálja partnereinknek:

 • Egyetlen költségszámla kiegyenlítésével megoldja a munkaerő-gazdálkodási feladatai döntő többségét.
 • Megszűnnek a toborzásra, kiválasztásra fordított munkaórák, költségek.
 • A foglalkoztatás jogszabályi környezetének változásai naprakészen követésre kerülnek.
 • A bérelszámolás adminisztrációs terhe megszűnik.
 • A statisztikai és egyéb bejelentési kötelezettségek átkerülnek a munkaerőt kölcsönadó munkáltatóhoz.
 • Megszűnnek a munkaügy operatív terhei.
 • A felszabadult erőforrások átcsoportosíthatók más minőségi célokra.
 • Bérköltségek csökkennek.
 • Elszámolható költségek volumene növekszik.
 • Csökkenthetőek a szabadságok és a táppénzes állományok negatív hatásai.
 • A munkaadói szerepből fakadó felelősségek köre jelentősen szűkül.
 • Gyorsan és rugalmasan talál megfelelően képzett munkaerőt.

 

QMN . Quality Manning Network
(GMN . Personal Services Group Partner)

Ügyfélszolgálati Iroda: Budapest,
XIII. kerület, Felka u. 6.
Központi Iroda: Budapest,
IV. kerület, Fóti út 56.
Telefon: +36 1 788 5084
Internet site: www.gmnetwork.co.hu www.qmn.hu www.munkatadunk.hu
e-mail: info@gmnetwork.co.huFuvarozás, Szállítmányozás.Humán Szakoktatási és
Elhelyezkedést Segítő Alapítvány
Molnár Károly
Budapest, 1047 Fóti út 56.
Mobil: +36 20 261 20 42

 

A honlapot készítette a WEB Expert. www.webexpert.hu
levél küldése levél küldése