Munkavállalás Cipruson

> Aktuális ajánlataink

Ki vállalhat munkát Cipruson?

Tartalomjegyzék

2004 május 1-től az Európai unió bármely tagállamának polgárai (beleértve a Európia Gazdasági szövetség országait és Svájcot) megszorítások nélkül vállalhatnak munkát Cipruson.
A munkavállaláshoz egyedül tartózkodási engedélyre van szükség, amennyiben 3 hónapnál tovább szándékozik a jelentkező Cipruson tartózkodni, illetve munkát vállalni. Az engedélyt kötlezően be kell szerezni amint a munkalehetőség biztossá válik, illetve még mielött a 3 hónapos időtartam lejár - beszerezhető a Civil Registry & Migration Dept.-ben (Bevándotrlási és Regisztrálási Hivatal)
Az EU-s polgárok ugyanolyan jogokkal rendelkeznek Cipruson, mint a ciprusi állampolgárok, mind a fizetések, mind a munkafeltételek, elszállásolás, oktatás, TB rendszer és szakszervezeti tagság tekintetében. Az eltartott családtagok, és hozzátartozók is hasonló jogokkal rendelkeznek

> vissza a tartalomjegyzékhezMilyen papírokra van szükség?

Amennyiben Cipruson szeretne tartozkodni, illetve munkát válallani, a jelentkezőnek a következőket kell tennie:

A, Meg kell igényelnie a Külföldi Nyílvántartásba vételi igazolványt (ARC - Alien Registry Certification), melyet a helyi rendőrségek immigárciós kirendeltségében tehet meg - ez automatikusan kiállírtásra kerül.. Ezt a 3 hónapos tartózkodási idő lejárta előtt szükséges elindítani (ahogy ez már említve volt fentebb). Amennyiben ez időben nem történik meg, az állam pénzbeli büntetést róhat ki.

B, A tartózkodási engedély kiváltásakor a jelentkezőnek személyesen kell megjelennie a kiállító szervnél - jelen esetben a helyi rendőrségek immigárciós kirendeltsége -  a következő dokumentumokkal:

 1. helyesen kitöltött formanyomtatvány -  függően az igényelt tartózkodási engedély típusától -munkavállaló, magán vállalkozó (self-employment), stb. (beszerezhető a Civil Registry & Migration Dept, vagy a helyi rendőrségek immigárciós kirendeltségében). A munavállalók szabványos formanyomtatványa  (MEU1-es formanyomtatvány) tartamazza a " Szerződés a munkavállalásról" szóló mellékeltet, melyet a munkáltatónak kell kitölteni, és aláírni, ezenkívül pedig a Munkaügyi Minisztériumnak kell lepecsételni (bármelyik körzeti Munkaügyi Központban beszerezhető).
 2. Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány (csak az új kártyás személyi elfogadott)
 3. 2 személyi igazolvány fénykép
 4. 5 CYP illeték befizetése (amennyiben hozzátartozó részére intézendő az engedély, ez esetben be kell mutatni a házassági bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, stb.hivatalos másolatát)

C, Ki kell váltani a TAJ számot, hogy a munkavállalás biztosított legyen

A tartózkodási engedély az igényléstől számított 6 hónapon belül kerül kiállításra, amennyiben az összes szükséges irat biztosítva van a jelentkezéshez. 5 évig érvényes, és lejárta után megújítható.

Megjegyzendő, hogy az engedély kiállításának és megszerzésének folyamata nem jelent akadályt a munkavállalás azonnali megkezdésében!

További infomációért keresse fel a következő elérhetőségek egyikét:

Tel.: +357-2280-4401, +357-2280-4405
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

> vissza a tartalomjegyzékhezA kollektív szerződések, és a fizetések

A fizetések akár a munkáltatóval történt megegyezés alapján, akár a kollektív szerződésre támaszkodva kerül megállapításra, a gazdasági szektor számos részében általánosan érvényes szabályok alapján történik:

Hogy megvédjék a munkavállalók sebezhetőbb csportjait - akik kevésbé vannak alkupozícióban egy munkavállalás során - az állam évente kiad egy Határozatot, melyben meghatározza a minimál bér mértékét, számos foglalkozás körében. Például: bolti eladó, állami és irodai alkalmazottak, gyermekgondozó és felügyelő, ápoló, gondozó, nővér.
A minimál bér az újonnan toborzott munkavállalók esetében jelenleg bruttó 362 CYP (kb. 615 EUR) havonta, mely 6 hónapos folyamatos munkavállalás esetén bruttó 385 CYP-ra emelkedik (kb 655 EUR).

A hatályban levő törvények alapján a munkáltató köteles az új munkavállalókat írásban tájékoztatni a munkavállalás feltételeiről, és körülményeiről - a munkába állástól számított 1 hónapon belül. Amennyiben ez nem teljesül, panasz benyújtására van lehetőség a felelős szervnél: a Munkaügyi Minisztérium Igazgatóságán,  tel.: +357-2240-1659, e-mail: info@dlr.msli.gov.cy

> vissza a tartalomjegyzékhezAz adózási rendszer

 EU polgároknak igényelni kell egy adószámot, melyet az Állami Adóbevételek Minisztériumában (Dept. Of Inland Revenue) tehet meg. Ehhez szükség van az igénylő útlevelére (vagy személyi igazolványára - csak az új kártyás személyi elfogadott) és a kitöltött I.R.163A formanyomtatványra.

Az adózási kötelezettség az adózó tartózkodási helyén alapszik. Az adózási törvényeknek megfelelően, az egyén akkor tekinthető adózási szempontból helybelinek/rezidensnek Cipruson, amennyiben ott tartózkodása eléri vagy meghaladja a 183 napot. A helyi adózók a teljes - a világ bármely részéről származó jövedelmük figyelembe vételével/ után adóznak, míg a nem helybeli adózók csak a Ciprusról származó bevételek után adóznak.

Azok a nem helybeli adózók, akiknek tartós vállalkozásuk van Cipruson, választhatják a helybeli adózókra vonatkozó rendelkezések alapján alkalmazható adózást, amennyiben az számára előnyös.

A Jövedelemadózási törvénykezés számos kivétel esetében külön gondoskodik az adózás rendjéről, abban az esetben ha a szükséges kritériumok teljesítésre kerülnek.

Személyi jövedelem adózás alakulása:

10,000 CYP (kb. 17,000 EUR) éves jövedelem, vagy ez alatti esetén.......0%-os adókulcs
10,001-15,0000 CYP (kb. 17,001-25,500 EUR) éves jövedelem között.........20 %-os adókulcs
15,001-20,000 CYP (kb. 25,501-34,000 EUR) éves jövedelem között...........25 %-os adókulcs
20,000 CYP (kb. 34,001 EUR) feletti éves jövedelem esetén..........30 %-os adókulcs

Az adó minden esetben a havi jödelemből kerül levonásra.

Adóhatóságok:
Pénzügyi, és állami adóbevételek minisztériuma

Tel: +357-2260-1921
Fax: +357-2266-1243
e-mail: svrasida@ird.mof.gov.cy
website: www.mof.gov.cy

A jövedelemadóbevallások intézhetők elektronikus formában is, a TAXISNET internetes rendszer segítségével, mely a következő címen található meg: www.taxisnet.mof.gov.cy

> vissza a tartalomjegyzékhezTársadalom biztosítás

Cirpuson jövedelemtől függő Társadalombiztosítási rendszer működik, mely minden olyan polgár részére kötelezően biztosított, aki jövedelemmel rendelkezik - legyen akár foglalkoztatott vagy vállalkozó. A foglalkoztatott személyek körébe tartoznak az állami hivatalnokok és gyakornokok is.
Az önkéntes biztosítás azon személyek részére van, akik szeretnék a kötelezően előírt bitosítási időn felül is igénybe venni azt, illetve azoknak akik külföldön dolgoznak egy ciprusi munkáltató megbízásából.
A rendszer finanszírozása 3 tag hozzájárulásából tevődik össze: a biztosított, a munkáltató, és az állam. Amennyiben a biztosított hozzájárulása 16,6 % a fizetéséből, akkor a munkavállaló ebből 6,3 %-ot fizet,  6,3 %-ot a munkáltató, és 4 %-ot az állam. Vállalkozók esetén a hozzájárulás 15,6 % a jövedelméből, ebből 11,6 %-ot fizet ő, 4 %-ot az állam. Önkéntes befizető esetén a hozzájárulás 13,5 % a jövedelemből, de ez nem kötelező! Amennyiben fizeti a hozzájárulást, az önkéntes 10%-ot fizet, míg az állam 3,5 %-ot.

> vissza a tartalomjegyzékhezA TB juttatások kezelése

2004. május 1.-e óta Cipruson az Európai Közösség 1408/71-es szabályzata van érvényben, mely összefogja, és koordinálja az EU, az Európai Gazdasági Szövetség, és Svájc társadalombiztosítási rendszerét. Az Európai Közösség 1408/71-es szabályzata átfogja a társadalombiztosítási jogosultság megtartásának és áthelyezésének lehetőségeit, amennyiben a személy egy EU tagállamból egy másikba költözik át.

Továbbá Ciprus kétoldalú egyezménnyel rendelkezik 4 nem EU tagállammal/területtel (Canada, Quebec, Egyiptom, Ausztrália), hogy polgárai számára biztosítani tudja a társadalombiztosítási feltételeket ezen országok területén is.

> vissza a tartalomjegyzékhezTovábbi juttatások

A rendszer további juttatásokat is nyújt, mint: házasságkötési hozzájárulás, GYES, GYED, táppénz, stb.
Ingyenes orvosi kezelést biztosít az ipari balesetek áldozatai számára, ipari betegség és rokkantsági nyugdíj esetén. Minden munkavállaló jogosult a fent említett juttatásokhoz, bizonyos feltételek mellett. A magánvállalkozók nem jogosultak a munkanélküli segélyre és a munkahelyi balesetek esetén járó jogokhoz. Azon önkéntesek, akik külföldön dolgoznak ciprusi munkáltató által, nem jogosultak a munkahelyi balasetek esetén járó juttatásokra. Bizonyos önkéntes munkák esetén a dolgozók jogosultak a házasságkötési juttatásra, GYES-re, temetkezési segélyre és túlélők részére folyósított segélyre.

További információ:
Dept. Of Social Insurance
Tel.: +357-2240-1632
Fax:: +357-2267-4982
e-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy
website: www.mlsi.gov.cy/sid

> vissza a tartalomjegyzékhezTáppénz

Minden olyan 16 és 63 év közötti munkavállalónak és vállalkozónak fizetendő, aki munkája ellátására ideiglenesen képtelenné vált.
A felső korhatár kitolható 65 évre, ha a biztosított egyén nem jogosult az öregségi nyugdíjra. A táppénz igénybevétele egy egyszerre nem haladhatja meg a 156 napot.
Igénybevétele esetén 3 napos türelmi idő van munkavállalók, és 18 nap a magánvállalkozók esetében, csak ezen időszak után fizetendő számukra táppénz. A magánvállalkozók ugyanolyan kezelésben részesülnek baleset és kórházi beutalás esetén, mint a munkavállalók.

> vissza a tartalomjegyzékhezMunkanélküli segély

Minden 16-36 év közötti munkavállalónak jár, aki önhibáján kívüli okból lett munkanélküli. A munkanélküli segély igénybevétele egyszerre nem haladhatja meg a 156 napot. A segély igénybevétele esetén van egy 3 napos türelmi idő, kivételt képeznek ez alól azon dolgozók, akik külföldön dolgoznak egy ciprusi munkáltató által - ez esetben a türelmi idő 30 nap.

> vissza a tartalomjegyzékhezNyugdíjrendszer

Ezzel kapcsolatos minden nemű információt megtalálhat a minisztérium hivatalos weboldalán: www.mlsi.gov.cy/sid

> vissza a tartalomjegyzékhezEgészségügyi rendszer

Az EU tagállomok polgárai, akik Cipruson tartózkodnak, a ciprusi törvényhozás értelmében azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a ciprusi állampolgárok.
Az egészségügyi szolgáltatások 3 rendszerre tagolódnak:

 1. közegészségügyi szektor
 2. magánegészségügyi szektor
 3. speciális egészségügyi szektorok

a, Közegészségügy:

A közegészségügyi szektor igénybevétele bizonyos jöveledelemmel való rendelkezéshez van kötve, vagyis:

Ingyes abban az esetben ha:
Az egészségügyi ellátás ingyenesen igénybevehető (állami létesítményekben): kormányzati alkalmazottaknak, egyedülálló személyeknek, akiknek az éves jövedelmük nem éri el a 9000 CYP-t, illetve családosok esetén azok számára akiknek az évi összjövedelmük nem éri el a 18000 CYP-t, növelve az összeget 1000 CYP-val minden egyes eltartott gyerek után. Ezen kívül ingyenes az ellátás, minden olyan család számára ahol 4 vagy több gyermek van, illetve támogatásban részesült személyek, és bizonyos krónikus betegségben szenvedők részére.

Kedvezményes áron ighénybevehető abban az esetben, ha:
Az igénybevevő személy éves jövedelme 9001 és 12000 CYP között van, illetve olyan családok, akiknek az éves összjövedelmük 18001-22000 CYP között van, növelve ezt 1000 CYP-val minden egyes eltartott gyermek után.

Fizető szolgáltatás:

Azon személyek, aki a fent említett szektoron kívül esnek, igénybe vehetik a közegészségügy szolgáltatásait ellenérték fizetése esetén, melynek díjtáblázatát időröl időre központilag frissítik.

Költségesebb kórházi fekvőbeteg kezelés esetén a fizető betegeknek a felmerülő költségeknek csak egy részét kell megfizetni, jövedelmének figyelembe vétele mellett.
Továbbá a kezelések minden olyan esetben ingyenesek, amelyre a baleseti osztályon kerül sor, tekintet nélkül a vagyoni, szociális, vagy nemzeti helyzetre, beleértve a külföldi nemztiségűeket is. Abban az esetben ha a kezelés után kórházi ápolásra is szükség van, ennek a költségei a beteg által fizetendők.

A közegészségügyi ellátás a Minisztérium által, az általános adózásból van finanszírozva.

b, Magánegészségügyi szektor:

Minden olyan személy számátra elérhető szolgáltatási rendszer, aki képes megfizetni a felmerülő ellátási és kezelési díjakat. Sok speciális gyógyszert leginkább magánpraxisokon keresztül lehet igénybe venni.

c, Speciális egészségügyi szektorok:

Számos speciális rendszer van, mely a társadalom bizonyos rétegei számára elérhetőek, mint például:

 1. egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkavállalók és családtagjaik részére a Szakszervezeteken által
 2. munkáltatók által szponzorált jogosultságok, melyek ingyenes kezelést  biztosítanak a közegészségügyi szféra igénybevételével

Az ingyenes ill. kedvezményes áron igénybevehető szolgáltatásokat azon személyek vehetik igénybe, akiknek jövedelme eléri a minisztérium által meghatározott jövedelemhatárt, illetve egészségügyi kártyával rendelkeznek, mely kiváltható a megfelelő formanyomtatvány leadásával - a nyomtatvány beszerezhető a közkórházakban, és ugyanott vagy az Egészségügyi Minsztériumban pontosan kitöltve adható le.

További infomáció: www.moh.gov.cy

> vissza a tartalomjegyzékhezHasznos információk

Közlekedés:

Cipruson a legfőbb közlekedési eszköz az autó, de természetesen a városok rendelkeznek tömegközlekedési hálózattal, illetve összekötő hálózattal. A legelterjedtebb módja a városi utazásnak a taxi, mely háztól házig szállítja az utasokat. Viszonylag olcsón igénybevehető szolgáltatás, még másik városba való utazás esetén is.  Városon belüli utazás esetén fix árakkal dolgoznak, a további árak a szolgáltató cégek által kialakitott tarifarendszerek szerint alakulnak.

Kulturális élet:

Minden aktuális infomációt megtalálhat a kulturális eseményekkel és tudnivalókkal kapcsoltban, ha ellátogat a Ciprusi Idegenforglami Iroda weblapjának (www.visitcyprus.org.cy) "what's on" oldalára, és ott az események linkre kattintva.

Üzletek:

A téli nyitvatartás szerint (November 1 és Március 31 között) a boltok hétfőn, kedden, és csütörtökönként 19 óráig tartanak nyitva, míg péntekenként 20 óráig. Szerdánként 14, szombaton pedig 15 óráig van a nyitva tartás. Vasárnaponként az összes bolt zárva van.

A nyári időszak alatt (Április 1 és Október 31 között) a boltok hétfőn, kedden, és csütörtökönként 20.30-ig tartanak nyitva, míg péntekenként 21.30-ig. Szerdánként 14, szombaton pedig 17 óráig van a nyitva tartás. Vasárnaponként az összes bolt zárva van.

Továbbá, a nyári periódus idején (Június15 és Augusztus 31 között) az üzletek minden nap zárva vannak 14 és 17 óra között, a szieszta idejére.

Speciális nyitvartás jellemző a kiemlet időszakokra - pl.: karácsony és húsvét - amikor is a boltok akár 20 óráig is nyitva tarthatnak. Minezeken felül a turista övezetekben a nyitvartási idők a miniszérium által felülbírálhatóak, melyet rendeleti úton módosítanak időről időre.

> vissza a tartalomjegyzékhezHasznos elérhetőségi címek

www.cyprus.gov.cy (a ciprusi minisztérium hivatalos tájékoztató oldala)
www.mlsi.gov.cy (Munkaügyi és Társadalombiztsítási Minisztérium)
www.mlsi.gov.cy/dl (munkaügyi részleg)
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy (nemzeti adatbázis az üresedések keresésére és regisztrálás)
www.mlsi.gov.cy/dlr (Munkaügyi kapcsolatok részlege)
www.mlsi.gov.cy/sid (TB részleg)
www.mcw.gov.cy (Kommunikációs Minisztérium)
www.mfa.gov.cy (Külügyi Minisztérium)
www.moec.gov.cy (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
www.moh.gov.cy (Egészségügyi Minisztérium)
www.moi.gov.cy/pio  (Információs és Sajtó Minisztérium)
www.ccci.org.cy (Ciprusi Kereskedelmi és Ipari Kamara)
www.visitcyprus.org.cy (Ciprusi Idegenforgalmi Hivatal)
www.cytayellowpages.com.cy (Yellow Pages, Üzleti Tudakozó)

Körzeti Munkaügyi Hivatalok:

 1. Nicosia: Kiniras str., 1102 Nicosia, tel.: +357-2230-3555, e-mail: dlonic@dl.mlsi.gov.cy
 2. Limassol: 80, Franklin Roosevelt Ave., 3011 Limassal, tel.: +357-2580-4400, e-mail: dlolim@dl.mlsi.gov.cy
 3. Larnaca/Famagusta: FiliouTsigaridi, 6023 Limassol, tel.: +357-2430-4134, e-mail: dlolca@dl.mlsi.gov.cy
 4. Pafos: 1, Filikis Eterias str., 8047 Pafos, tel.: +357-2630-6230, e-mail: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

> vissza a tartalomjegyzékhezKiutazás előtti tanácsok

Mielőtt kiutazna, mindenképpen figyeljen a következőkre:

 • Rendelkezzen érvényes útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal (csak az új kártyás személyi elfogadott)
 • legyen  teljes mértékben tisztában a munkavállalás feltételeivel, és ügyeljen arra, hogy minden ezzel kapcsolatos infomációt kapjon meg időben
 • legyen tisztában a fizetés módjával
 • legyen megszervezve a kiutazása, és tisztázott hogy a munkáltató, vagy ön fizeti-e a költségeit
 • legyen biztosítva szállás az ön részére
 • rendelkezzen megfelelő egészségbiztosítással
 • rendelkezzen megfelelő pénztartalékkal az első fizetéséig, illetve legyen megfelelő fedezete az esetleges visszautazásra, vagy bármilyen felmerülő probléma esetére

> vissza a tartalomjegyzékhez


Megélhetési költségek

Megélhetési költségek (Word .doc fájl letöltés, angol)

> vissza a tartalomjegyzékhez

 

QMN . Quality Manning Network
(GMN . Personal Services Group Partner)

Ügyfélszolgálati Iroda: Budapest,
XIII. kerület, Felka u. 6.
Központi Iroda: Budapest,
IV. kerület, Fóti út 56.
Telefon: +36 1 788 5084
Internet site: www.gmnetwork.co.hu www.qmn.hu www.munkatadunk.hu
e-mail: info@gmnetwork.co.huFuvarozás, Szállítmányozás.Humán Szakoktatási és
Elhelyezkedést Segítő Alapítvány
Molnár Károly
Budapest, 1047 Fóti út 56.
Mobil: +36 20 261 20 42

 

A honlapot készítette a WEB Expert. www.webexpert.hu
levél küldése levél küldése